Thông tin chi tiết:
Đào Duy Tùng
Họ và tên Đào Duy Tùng
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng ban Đại diện Cha mẹ học sinh
Trình độ Đại học
Địa chỉ Phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại 0915333537
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách