Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Dung
Ngày tháng năm sinh 21/12/1973
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó CTCĐCS
Trình độ Đại học sư phạm
Điện thoại 0884054726
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách