Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Thu Hà
Họ và tên Phạm Thị Thu Hà
Ngày tháng năm sinh 02/12/1982
Giới tính Nữ
Chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Trình độ Đại học sư phạm
Điện thoại 0987654332
Email phamthuha212@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách