Thông tin chi tiết:
Trần Thị Hoàng Oanh
Họ và tên Trần Thị Hoàng Oanh
Ngày tháng năm sinh 15/08/1976
Giới tính Nữ
Chức vụ Thư ký Hội đồng- Thành viên
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Tổ 2+3
Địa chỉ Phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại 0835591315
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách