Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Hoa
Họ và tên Ngô Thị Hoa
Ngày tháng năm sinh 27/08/1966
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Tổ 2+3
Email ngohoa641@yahoo.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách