Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Kim Chi
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Chi
Ngày tháng năm sinh 08/02/1978
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Tổ 4+5
Địa chỉ Phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Email kimchipr78@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách