Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Xuân Nga
Họ và tên Phạm Thị Xuân Nga
Ngày tháng năm sinh 20/05/1968
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Tổ 1
Địa chỉ Phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Email xuanngadl68@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách