Thông tin chi tiết:
Trần Thị Bích Văn
Họ và tên Trần Thị Bích Văn
Ngày tháng năm sinh 08/01/1979
Giới tính Nữ
Chức vụ Bảo vệ
Trình độ 12
Thuộc về bộ phận Văn phòng
Địa chỉ Phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách