phòng chống bão số 12

thiệt hại về người và của rât nhiều