A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU- NĂM HỌC: 2018-2019 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠO LONG

THỜI KHÓA BIỂU 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 
       
KHỐI 1: Lớp 1A - Hai buổi  ( Tiêu chuẩn 20 tiết)Áp dụng từ 17/9/2018 
       
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
7g - 7g35'Chào cờHọc vầnHọc vầnCần-Thể dụcHọc vần 
7g40 - 8g15'Học vầnHọc vầnHọc vầnCần- Học vầnHọc vần 
8g20 - 8g55'Học vầnToánMỹ thuậtCần- Học vầnToán 
Ra chơi 20 phút (8g55'-9g15') 
9g15'-9g50'ToánÂm nhạcĐạo đứcCần- ToánHoạt động TT 
       
Buổi thứ hai:      
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
14g10'-14g45'Tự nhiên xã hộiTH T ViệtTH T Việt   
14g50'-15g25'TH T ViệtTH ToánThủ công   
Ra chơi 20 phút (15g25'-15g45') 
15g45'-16g20'TH ToánTH Âm nhạcHĐNK   
       
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 
       
KHỐI 1: Lớp 1B - Hai buổi ( Tiêu chuẩn 15 tiết)   
       
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
7g - 7g35'Chào cờHọc vầnCần- Học vầnThể dụcHọc vần 
7g40 - 8g15'Học vầnHọc vầnCần- Học vầnHọc vầnHọc vần 
8g20 - 8g55'Học vầnMỹ thuậtCần-ToánHọc vầnToán 
Ra chơi 20 phút (8g55'-9g15') 
9g15'-9g50'ToánĐạo đứcÂm nhạcToánHoạt động TT 
       
Buổi thứ hai:      
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
14g10'-14g45'Thuận-TNXHCần-TH TVTH Toán   
14g50'-15g25'Thuận-THTVNhị-TcôngTH T Việt   
Ra chơi 20 phút (15g25'-15g45') 
15g45'-16g20'Thuận-TH TCần-HĐNKTH Âm nhạc   
       
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 
       
KHỐI 1: Lớp 1C - Hai buổi ( Tiêu chuẩn 20 tiết)   
       
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
7g - 7g35'Chào cờHọc vầnHọc vầnThuận-T dụcHọc vần 
7g40 - 8g15'Học vầnHọc vầnHọc vầnThuận-H vầnHọc vần 
8g20 - 8g55'Học vầnMỹ thuậtToánThuận-H vầnToán 
Ra chơi 20 phút (8g55'-9g15') 
9g15'-9g50'ToánĐạo đứcÂm nhạcThuận-ToánHoạt động TT 
       
Buổi thứ hai:      
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
14g10'-14g45'Tự nhiên xã hộiTH T ViệtTH Toán   
14g50'-15g25'TH T ViệtThủ côngTH T Việt   
Ra chơi 20 phút (15g25'-15g45') 
15g45'-16g20'TH ToánHĐNKTH Âm nhạc   
       
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 
KHỐI 1: Lớp 1D - Hai buổi ( Tiêu chuẩn 15 tiết)   
       
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
7g - 7g35'Chào cờCần- Học vầnHọc vầnThể dụcCần- Học vần 
7g40 - 8g15'Học vầnCần- Học vầnHọc vầnHọc vầnCần- Học vần 
8g20 - 8g55'Học vầnCần-ToánMỹ thuậtHọc vầnCần-Toán 
Ra chơi 20 phút (8g55'-9g15') 
9g15'-9g50'ToánÂm nhạcĐạo đứcToánHoạt động TT 
Buổi thứ hai:      
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
14g10'-14g45'Cần-TNXHTH T ViệtTH T Việt   
14g50'-15g25'Cần-TH TVTH ToánThủ công   
Ra chơi 20 phút (15g25'-15g45') 
15g45'-16g20'Cần-TH ToánHĐNKTH Âm nhạc   
       
       
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 
KHỐI 2: Lớp 2A( Tiêu chuẩn 19 tiết)   
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
7g - 7g35'Chào cờThể dụcThuận-T đọcThể dụcTập làm văn 
7g40 - 8g15'ToánTập đọcThuận-ToánToánToán 
8g20 - 8g55'Mỹ thuậtToánThuận-LTcâuChính tảTập viết 
Ra chơi 20 phút (8g55'-9g15') 
9g15'-9g50'Đạo đứcChính tảThuận-TNXHÂm nhạcHoạt động TT 
       
Buổi thứ hai:      
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
14g10'-14g45'Tập đọcTH tập đọcThủ công   
14g50'-15g25'TH tập đọcTH ToánTH Mỹ thuật   
Ra chơi 20 phút (15g25'-15g45') 
15g45'-16g20'Kể chuyệnHĐNKVy-TH LTC   
       
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 
       
KHỐI 2: Lớp 2B( Tiêu chuẩn 18 tiết)   
       
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
7g - 7g35'Chào cờThể dụcTập đọcThể dụcTrang-TLV 
7g40 - 8g15'Tập đọcToánToánToánTrang-Toán 
8g20 - 8g55'ToánMỹ thuậtLT câuChính tảTrang-T viết 
Ra chơi 20 phút (8g55'-9g15') 
9g15'-9g50'Âm nhạcThủ côngTNXHKể chuyệnHoạt động TT 
Buổi thứ hai:      
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
14g10'-14g45'Trang-TH tđọcTập đọcTH LTC   
14g50'-15g25'Trang-Chính tảTH tập đọcTH Mỹ thuật   
Ra chơi 20 phút (15g25'-15g45') 
15g45'-16g20'Trang-HĐNKTH ToánĐạo đức   
       
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 
       
KHỐI 2: Lớp 2C( Tiêu chuẩn 17 tiết)   
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
7g - 7g35'Chào cờTrang-Thể dụcTập đọcThể dụcTập làm văn 
7g40 - 8g15'ToánTrang-Tập đọcToánToánToán 
8g20 - 8g55'Tập đọcTrang-ToánChính tảMỹ thuậtTập viết 
Ra chơi 20 phút (8g55'-9g15') 
9g15'-9g50'Âm nhạcTrang-LT câuKể chuyệnThủ côngHoạt động TT 
       
Buổi thứ hai:      
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
14g10'-14g45'TH tập đọcThuận-THTĐTNXH   
14g50'-15g25'Chính tảThuậnTH TTH Mỹ thuật   
Ra chơi 20 phút (15g25'-15g45') 
15g45'-16g20'HĐNKThuận-THLTCĐạo đức   
       
       
       
       
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 
 
KHỐI 2: Lớp 2D - Hai buổi ( Tiêu chuẩn 20 tiết)   
       
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
7g - 7g35'Chào cờThuận-Thể dụcTập đọcThể dụcTập làm văn 
7g40 - 8g15'Tập đọcThuận-Tập đọcToánToánToán 
8g20 - 8g55'ToánThuận-ToánChính tảMỹ thuậtThuận-T viết 
Ra chơi 20 phút (8g55'-9g15') 
9g15'-9g50'Âm nhạcThuận-LT câuKể chuyệnThủ côngHoạt động TT 
       
Buổi thứ hai:      
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
14g10'-14g45'TH tập đọcTH tập đọcTNXH   
14g50'-15g25'Chính tảTH ToánTH Mỹ thuật   
Ra chơi 20 phút (15g25'-15g45') 
15g45'-16g20'HĐNKTH LTCĐạo đức   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019
KHỐI 3: Hai buổi  - Lớp 3A( Tiêu chuẩn 20 tiết)   
Buổi thứ nhất:      
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
7g - 7g35'Chào cờThể dụcTập đọcThể dụcTập làm văn 
7g40 - 8g15'Tập đọcToánToánToánToán 
8g20 - 8g55'ToánĐạo đứcLuyện từ và câuChính tảTự nhiên xã hội 
Ra chơi 20 phút (8g55'-9g15') 
9g15'-9g50'Tiếng AnhMỹ thuậtTiếng AnhÂm nhạcHoạt động TT 
       
Buổi thứ hai:      
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
14g10'-14g45'Tập đọc-KCTrang-C tảThủ công   
14g50'-15g25'TH ToánTrang-THTTự nhiên xã hội   
Ra chơi 20 phút (15g25'-15g45') 
15g45'-16g20'TH tập đọcTrang-T viếtHĐNK   
       
 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019
KHỐI 3: Hai buổi  - Lớp 3B( Tiêu chuẩn 17 tiết)   
Buổi thứ nhất:      
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
7g - 7g35'Chào cờThể dụcToánTrang-T dụcTập làm văn 
7g40 - 8g15'Tập đọcToánĐạo đứcTrang-ToánToán 
8g20 - 8g55'ToánLuyện từ và câuMỹ thuậtTrang-CtảTự nhiên xã hội 
Ra chơi 20 phút (8g55'-9g15') 
9g15'-9g50'Tiếng AnhTập đọcTiếng AnhÂm nhạcHoạt động TT 
       
Buổi thứ hai:      
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
14g10'-14g45'Tập đọc-KCChính tảThuận-T công   
14g50'-15g25'TH ToánTH ToánThuận-TNXH   
Ra chơi 20 phút (15g25'-15g45') 
15g45'-16g20'TH tập đọcTập viếtThuận-HĐNK   
       
       
       
 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019
KHỐI 3: Hai buổi  - Lớp 3C( Tiêu chuẩn 20 tiết)   
Buổi thứ nhất:      
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
7g - 7g35'Chào cờThể dụcToánThể dụcTập làm văn 
7g40 - 8g15'Tập đọcToánĐạo đứcToánToán 
8g20 - 8g55'ToánLuyện từ và câuMỹ thuậtChính tảTự nhiên XH 
Ra chơi 20 phút (8g55'-9g15') 
9g15'-9g50'Tiếng AnhTập đọcTiếng AnhÂm nhạcHoạt động TT 
       
Buổi thứ hai:      
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
14g10'-14g45'Tập đọc-KCChính tảCần-T công   
14g50'-15g25'TH ToánTH ToánCần-TNXH   
Ra chơi 20 phút (15g25'-15g45') 
15g45'-16g20'TH tập đọcTập viếtCần-HĐNK   
       
       
       
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 
KHỐI 4:Một buổi - 4A( Tiêu chuẩn 19 tiết)   
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
13g30'-14g05'Tập đọcChính tảTập đọcL. từ và câuTập làm văn 
14g10'-14g45'ToánToánToánToánToán 
14g50'-15g25'Khoa họcKể chuyệnTập làm vănKhoa họcLịch sử 
Ra chơi 20 phút (15g25'-15g45') 
15g45'-16g20'Tiếng AnhL. từ và câuTiếng AnhMỹ thuậtĐịa lí 
16g20'-16g55'Chào cờÂm nhạcThuận-K thuậtĐạo đứcHoạt động TT 
16g55'-17g30' Thể dục Hòa-Thể dục  
       
       
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 
KHỐI 4:Một buổi- 4B( Tiêu chuẩn 20 tiết)   
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
13g30'-14g05'Tập đọcChính tảTập đọcL. từ và câuTập làm văn 
14g10'-14g45'ToánToánToánToánToán 
14g50'-15g25'Khoa họcKể chuyệnTập làm vănKhoa họcLịch sử 
Ra chơi 20 phút (15g25'-15g45') 
15g45'-16g20'Tiếng AnhL. từ và câuTiếng AnhMỹ thuậtĐịa lí 
16g20'-16g55'Chào cờÂm nhạcKỹ thuậtĐạo đứcHoạt động TT 
16g55'-17g30' Thể dục Hòa-Thể dục  
       
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 
KHỐI 4:Một buổi- 4C( Tiêu chuẩn 20 tiết)   
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
13g30'-14g05'Tập đọcChính tảTập đọcL. từ và câuTập làm văn 
14g10'-14g45'ToánToánToánToánToán 
14g50'-15g25'Khoa họcKể chuyệnTập làm vănKhoa họcLịch sử 
Ra chơi 20 phút (15g25'-15g45') 
15g45'-16g20'Tiếng AnhL. từ và câuTiếng AnhMỹ thuậtĐịa lí 
16g20'-16g55'Chào cờÂm nhạcKỹ thuậtĐạo đứcHoạt động TT 
16g55'-17g30' Thể dục Hòa-Thể dục  
       
       
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 
KHỐI 4:Một buổi- 4D( Tiêu chuẩn 16 tiết)   
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
13g30'-14g05'Tập đọcChính tảTrang-Tập đọcL. từ và câuTập làm văn 
14g10'-14g45'ToánToánTrang-ToánToánToán 
14g50'-15g25'Khoa họcKể chuyệnTrang-LTVCKhoa họcLịch sử 
Ra chơi 20 phút (15g25'-15g45') 
15g45'-16g20'Tiếng AnhTLVTrang-K thuậtMỹ thuậtĐịa lí 
16g20'-16g55'Chào cờÂm nhạcTiếng AnhĐạo đứcHoạt động TT 
16g55'-17g30' Thể dục Hòa-Thể dục  
       
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 
       
KHỐI 5:Một buổi- 5A( Tiêu chuẩn 17 tiết)   
       
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
7g - 7g35'Chào cờThể dụcTrang-T đọcHòa-Thể dụcTập làm văn 
7g40 - 8g15'Tập đọcTập làm vănTrang-ToánL từ và câuToán 
8g20 - 8g55'ToánToánTrang-KCToánĐịa lí 
Ra chơi 20 phút (8g55'-9g15') 
9g15'-9g50'Đạo đứcLuyện từ và câuÂm nhạcChính tảKhoa học 
9g50'-10g25'Mỹ thuậtKhoa họcTiếng AnhKỹ thuậtHoạt động TT 
11g25'-11g Tiếng Anh Lịch sử  
       
       
       
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 
       
KHỐI 5:Một buổi- 5B( Tiêu chuẩn 20 tiết)   
       
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
7g - 7g35'Chào cờThể dụcTập đọcHòa-Thể dụcTập làm văn 
7g40 - 8g15'Tập đọcTập làm vănToánToánToán 
8g20 - 8g55'ToánToánChính tảL. từ và câuKhoa học 
Ra chơi 20 phút (8g55'-9g15') 
9g15'-9g50'Luyện từ và câuĐạo đứcÂm nhạcKể chuyệnĐịa lí 
9g50'-10g25'Kỹ thuậtMỹ thuậtKhoa họcTiếng AnhHoạt động TT 
11g25'-11g Tiếng Anh Lịch sử  
       
       
       
       
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 
       
KHỐI 5:Một buổi- 5C( Tiêu chuẩn 20 tiết)   
       
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
7g - 7g35'Chào cờThể dụcTập đọcHòa-Thể dụcTập làm văn 
7g40 - 8g15'Tập đọcTập làm vănToánToánToán 
8g20 - 8g55'ToánToánL. từ và câuChính tảL. từ và câu 
Ra chơi 20 phút (8g55'-9g15') 
9g15'-9g50'Mỹ thuậtKhoa họcKể chuyệnLịch sửĐịa lí 
9g50'-10g25'Kỹ thuậtÂm nhạcĐạo đứcKhoa họcHoạt động TT 
11g25'-11g Tiếng Anh Tiếng Anh  
       
       
       
       
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 
       
KHỐI 5:Một buổi - 5D( Tiêu chuẩn 20 tiết)   
       
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
7g - 7g35'Chào cờThể dụcTập đọcHòa-Thể dụcTập làm văn 
7g40 - 8g15'Tập đọcTập làm vănToánToánToán 
8g20 - 8g55'ToánToánL. từ và câuChính tảL. từ và câu 
Ra chơi 20 phút (8g55'-9g15') 
9g15'-9g50'Mỹ thuậtKhoa họcKể chuyệnLịch sửĐịa lí 
9g50'-10g25'Kỹ thuậtÂm nhạcĐạo đứcKhoa họcHoạt động TT 
11g25'-11g Tiếng Anh Tiếng Anh  
       
       
       
       
       
       
       
       
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 
Các môn: Tiếng Anh - Âm nhạc - Mỹ thuật 
Tiếng Anh:      
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
Sáng3A5A3A5B  
3B5B3B5C  
3C5C3C5D  
 5D5A   
Chiều4A 4A   
4B 4B   
4C 4C   
4D 4D   
       
Âm nhạc:      
       
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
Sáng2B1A5A3A  
2C1D5B3B  
2D5C1B3C  
 5D1C 2A  
Chiều 4A1A (TH)   
 4B1B (TH)   
 4C1C (TH)   
 4D1D (TH)   
       
Mỹ thuật (tuần lẻ):     
       
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
Sáng2A2B1A   
2A2B1A   
5A3A1D   
5A3A1D   
 5B    
 5B    
Chiều  2A (TH) 4A 
  2A (TH) 4A 
    4B 
    4B 
Mỹ thuật (tuần chẵn):     
       
Thời gianThứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu 
Sáng5C1C3B2C  
5C1C3B2C  
5D1B3C2D  
5D1B3C2D  
      
      
Chiều  2B (TH)4C  
  2B (TH)4C  
   4D  
   4D  
       
  
   

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan