06/10/18  Tin của trường  86
Phát động Tuần Lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2018 với chủ đề “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân” từ 1/10/2018-7/10/2018. 
 20/09/18  Tin của trường  124
Sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề "Chúng em với An toàn giao thông", Năm học 2018-2019.
 08/05/18  Tin của trường  81
Học sinh trường Mẫu giáo Đạo Long tham quan trường tiểu học Đạo Long
 30/04/18  Tin của trường  152
Tập huấn chương trình Trẻ Hòa nhập do Trung tâm Giáo dục Hòa nhập tỉnh Ninh Thuận tổ chức.