Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Nhị
Họ và tên Hoàng Thị Nhị
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu phó
Trình độ Đại học
Điện thoại 0890987878
Email herrzick@edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách