Thông tin chi tiết:
Phan Thị Lâm Vy
Họ và tên Phan Thị Lâm Vy
Ngày tháng năm sinh 24/08/1967
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Văn phòng
Điện thoại 0859481455
Email lamvydaolong@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách