Thông tin chi tiết:
Phan Thị Lâm Vy
Họ và tên Phan Thị Lâm Vy
Ngày tháng năm sinh 24/08/1967
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng-Thành viên
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Văn phòng
Địa chỉ Phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại 0859481455
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách