Thông tin chi tiết:
Đào Thị Nguyệt
Họ và tên Đào Thị Nguyệt
Ngày tháng năm sinh 10/09/1981
Giới tính Nữ
Chức vụ Nhân viên Y tế- học đường
Trình độ Trung cấp dược
Thuộc về bộ phận Văn phòng
Địa chỉ Huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại 0858518415
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách