Thông tin chi tiết:
Đỗ Thị Hữu Hiếu
Họ và tên Đỗ Thị Hữu Hiếu
Ngày tháng năm sinh 08/03/1978
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng
Trình độ Đại học kế toán
Thuộc về bộ phận Văn phòng
Địa chỉ Phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách